บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด

08-9792-1527, 0-3819-7505
http://pit.lasergroup@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป บจก - รับเชื่อมเลเซอร์ ชลบุรี

  รับเชื่อมเลเซอร์ ชลบุรี

 • พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป บจก - เชื่อมรอยแตก รอยร้าว ชลบุรี

  เชื่อมรอยแตก รอยร้าว ชลบุรี

 • พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป บจก - บริการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมแม่พิมพ์/ซ่อมโมลด์ ชลบุรี

  บริการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมแม่พิมพ์/ซ่อมโมลด์ ชลบุรี

 • พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป บจก - รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ ชลบุรี

  รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ ชลบุรี

 • พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป บจก - งานเชื่อมโลหะ ชลบุรี

  งานเชื่อมโลหะ ชลบุรี

 • รับเชื่อมเลเซอร์ ชลบุรี

  บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  รับเชื่อมเลเซอร์ ชลบุรี บริการงานเชื่อมที่มีขนาดเล็ก เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตก ร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงมากรองรับงานทางอุตสาหกรรม เช่น รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ เชื่อมพอกรอยบิ่น หัก แม่พิมพ์ เ...

  หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ

 • เชื่อมรอยแตก รอยร้าว ชลบุรี

  บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  เชื่อมรอยแตก รอยร้าว  ชลบุรี บริการงานเชื่อมที่มีขนาดเล็ก เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตก ร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงมากรองรับงานทางอุตสาหกรรม เช่น รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ เชื่อมพอกรอยบิ่น หัก ...

  หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ

 • บริการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมแม่พิมพ์/ซ่อมโมลด์ ชลบุรี

  บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  บริการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมแม่พิมพ์/ซ่อมโมลด์ ชลบุรี บริการงานเชื่อมที่มีขนาดเล็ก เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตก ร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงมากรองรับงานทางอุตสาหกรรม เช่น รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ เชื่อม...

  หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ

 • รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ ชลบุรี

  บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ ชลบุรี บริการงานเชื่อมที่มีขนาดเล็ก เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตก ร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงมากรองรับงานทางอุตสาหกรรม เช่น รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ เชื่อมพอกรอยบิ่น หัก แม่...

  หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ

 • งานเชื่อมโลหะ ชลบุรี

  บริษัท พีไอที เลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  งานเชื่อมโลหะ ชลบุรี บริการงานเชื่อมที่มีขนาดเล็ก เชื่อมรอยบิ่น เชื่อมรอยแตก ร้าว เชื่อมภายในพื้นที่แคบบนโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมสูงมากรองรับงานทางอุตสาหกรรม เช่น รับเชื่อมแม่พิมพ์สึกหรอ เชื่อมพอกรอยบิ่น หัก แม่พิมพ์ เชื่...

  หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ